La nostra raó de ser són les persones amb discapacitat per problemes de salut mental. Poder crear llocs i entorns de treball que les ajudin a recuperar l’autoconfiança i la sensació de propòsit és el que ens estimula cada dia.

Però això no ho fem sols, ho fem acompanyats de les empreses i entitats que valoren la qualitat dels nostres productes i serveis. I van més enllà: són actives en la generació d’oportunitats per a persones que les necessiten per reconstruir el seu projecte vital després de passar per una malaltia mental.

Les empreses són clau

La responsabilitat social corporativa (RSC) d’una empresa és el conjunt d’accions i estratègies que té per fer un impacte positiu en el seu entorn: econòmic, social i ambiental.

Volem ser aliats de les empreses i entitats per aconseguir els seus objectius de RSC.

A més d’oferir-los els serveis i productes del nostre centre especial de treball, tenim altres maneres d’acompanyar-les.

Contractar persones amb discapacitat per trastorn de salut mental

Incorporar de professionals amb certificat de discapacitat o diagnòstic de salut mental reforça la marca empresa a nivell intern. Es crea un entorn obert i inclusiu, que aporta un valor diferencial de la resta d’empreses.

Analitzem amb les empreses les necessitats i els llocs de treball a cobrir per seleccionar persones candidates. Quan la persona treballadora s’incorpora, tant ella com l’empresa continuen tenint el nostre assessorament i suport.

També podem assessorar sobre els beneficis del compliment de la Llei general de la discapacitat, i bonificacions o incentius per la contractació laboral.

Rebre assessorament sobre la Llei general de la discapacitat o altres incentius a la contractació

La Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social diu que les empreses de més de 50 persones treballadores han de tenir un mínim del 2% de la plantilla amb discapacitat.

Quan, per motius excepcionals, l’empresa no pot contractar professionals amb discapacitat, pot sol·licitar l’excepcionalitat a l’Administració, que l’autoritza a:

  • Comprar productes i serveis d’un centre especial de treball (CET).
  • Fer una donació econòmica a entitats declarades d’utilitat pública dedicades a la formació, inserció laboral o creació d’ocupació de persones amb discapacitat.
  • Constituir un enclavament laboral amb un centre especial de treball. Els treballadors amb discapacitat, contractats pel CET, es desplacen a treballar a l’empresa a oferir el servei.
Contractar els serveis o comprar productes de La Calaixera, centre especial de treball

No ens cansem de dir que les empreses són l’aliat indispensable per a la nostra activitat. Per això el nostre objectiu és poder oferir-los un servei professional i de qualitat, com qualsevol altra empresa, però amb el nostre projecte social.

Torna a la nostra pàgina de presentació per veure com podem ser el teu proveïdor social, o bé contacta’ns si tens més dubtes.

Rebre formació i sensibilització sobre salut mental a l'empresa o centre educatiu

Fem sessions formatives d’aproximació a la  salut mental a equips de treball de qualsevol sector empresarial per donar a conèixer els diferents trastorns mentals, les seves característiques i necessitats i com actuar per tenir cura de la salut mental.

Abans d’iniciar qualsevol acció específica, l’equip interdisciplinari analitza la demanda de l’empresa i la cultura organitzacional per poder oferir els millors serveis.

Incentius per la contractació de persones amb discapacitat

Contractes indefinits

Bonificació general: treballadors/es amb discapacitat entre 33% i 65%
4500

€/any

Homes menors de 45 anys

5700

€/any

Homes majors de 45 anys

5350

€/any

Dones menors de 45 anys

5700

€/any

Dones majors de 45 anys

Discapacitat severa: treballadors/es amb discapacitat per trastorn mental a partir del 33% o física o sensorial superior al 65%
5100

€/any

Homes menors de 45 anys

6300

€/any

Homes majors de 45 anys

5950

€/any

Dones menors de 45 anys

6300

€/any

Dones majors de 45 anys

Contractes temporals

Bonificació general: treballadors/es amb discapacitat entre 33% i 65%
3500

€/any

Homes menors de 45 anys

4100

€/any

Homes majors de 45 anys

4100

€/any

Dones menors de 45 anys

4700

€/any

Dones majors de 45 anys

Discapacitat severa: treballadors/es amb discapacitat per trastorn mental a partir del 33% o física o sensorial superior al 65%
4100

€/any

Homes menors de 45 anys

4700

€/any

Homes majors de 45 años

5300

€/any

Dones majors de 45 anys

4700

€/any

Dones menors de 45 anys

Formulari de contacte

A més d’aquestes bonificacions, hi pot haver més casuístiques i situacions a cada empresa. Contacta’ns i t’assessorarem!