Suport a la inserció

A l’àrea laboral acompanyem processos de rehabilitació per aconseguir la inserció o millora de la situació laboral de persones amb problemes de salut mental a través de diferents recursos.

Servei prelaboral

Acompanyament individual i grupal en el procés d’elaboració i desenvolupament de l’itinerari d’inserció a través de tallers pràctics i programes.

Servei d’orientació laboral

Inclou diferents programes basats en la necessitat de la persona atesa.

Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció
Dirigit a persones que tenen per objectiu trobar feina a l’empresa ordinària.

EcoWAY
Adreçat a persones joves d’entre 16 i 29 anys. Inclou formació en alimentació ecològica, itinerari d’inserció i pràctiques.

Som Barri
Específic per dones dels barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella amb malestar emocional, inclou formació en atenció al client i orientació laboral.

Club de feina
Espai de recerca de feina amb acompanyament tant a centres especials de treball com a empreses ordinàries amb acompanyament.

Ofertes de feina

Aquí podeu veure i presentar-vos a les diferents posicions que tenim obertes. Esperem les vostres candidatures. Gràcies!