Suport a la inserció

 

A l’àrea laboral acompanyem processos de rehabilitació per aconseguir la inserció o millora de la situació laboral de persones amb problemes de salut mental a través de diferents recursos

 

Servei prelaboral

Acompanyament individual i grupal en el procés d’elaboració i desenvolupament de l’itinerari d’inserció a través de tallers pràctics i programes.

 

Servei d’orientació laboral

Inclou diferents programes basats en la necessitat de la persona atesa.

 • Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció
  Dirigit a persones que tenen per objectiu trobar feina a l’empresa ordinària.
 • EcoWAY
  Adreçat a persones joves d’entre 16 i 29 anys. Inclou formació en alimentació ecològica, itinerari d’inserció i pràctiques.
 • Som Barri
  Específic per dones dels barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella amb malestar emocional, inclou formació en atenció al client i orientació laboral.
 • Club de feina
  Espai de recerca de feina amb acompanyament tant a centres especials de treball com a empreses ordinàries amb acompanyament.