Responsabilitat social corporativa 

 

Orientem empreses en el compliment de la LGD

 

El nostre objectiu és que les persones amb problemes de salut mental s’incorporin a l’empresa ordinària. El nostre centre especial de treball no és finalista, volem ser un trampolí, per això som molt actius en la cerca d’oportunitats laborals a l’empresa ordinària i en acompanyar empreses quan contracten professionals amb discapacitat.

La Llei General de Discapacitat (LGD, antiga LISMI) obliga les empreses de més de 50 persones treballadores a incorporar persones amb discapacitat mitjançant contracte laboral que representin un mínim del 2% de la seva plantilla.

Quan, per motius excepcionals, una empresa no pot contractar professionals amb discapacitat, ha de sol·licitar el certificat d’excepcionalitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que l’autoritza a:

  • Comprar productes i serveis d’un centre especial de treball. L’import anual de la contractació ha de ser tres vegades l’IPREM per cada persona treballadora amb discapacitat.
  • Constituir un enclavament laboral amb un centre especial de treball. Un enclavament laboral és el contracte que realitza una empresa amb un centre especial de treball per a la realització, per part d’un grup de treballadors amb discapacitat que es desplacen temporalment a l’empresa col·laboradora, d’obres o serveis relacionats amb l’activitat de l’empresa.
  • Fer una donació econòmica a un projecte d’inserció social.

A les empreses que no poden contractar personal amb discapacitat i que han obtingut el certificat d’excepcionalitat, a La Calaixera oferim la possibilitat de compliment de mesures alternatives mitjançant la compra de productes i serveis o la donació de recursos econòmic per finançar els nostres projectes d’inserció laboral.

Descarrega’t el nostre fulletó informatiu de la LGD